Zahájení provozu masné výroby v Šebkovicích je datováno k roku 1992 pod Zemědělským obchodním družstvem. Provoz byl zahájen v již existujících budovách, které byly částečně přizpůsobeny daným požadavkům. Strojové vybavení bylo z větší části již požívané, ale některé vybavení bylo již nové, dle potřeb stávající legislativy.
Vzhledem k přípravám na vstup do EU a k harmonizaci provozu na normy EU a ČR bylo nutné provést celkovou modernizaci a rekonstrukci provozu, tak aby legislativní a hygienické normy byly naplněny. Změnilo se tedy nejen dispoziční řešení provozu masné výroby, ale i technologické vybavení, které bylo na hranici využitelnosti, a to nejen co se týče zastaralosti vybavení, ale i z hlediska kapacity či funkčnosti zařízení. Přesto část strojního vybavení zůstala zachována. To se týká zejména těch strojů, které byly v roce 1992 pořízeny jako nové. Rekonstrukce byla rozdělena do třech  úseků, které probíhaly v průběhu let 2003 a 2004 s podporou dotaci z programu SAPARD, jež družstvo získalo.

Koncem roku 2004 byl nově rekonstruovaný provoz převeden pod samostatný subjekt  Jatka Šebkovice s.r.o.

Masná výroba Jatek Šebkovice s.r.o. má regionální působení v okrese Třebíč a Znojmo. Naší obchodní strategií je kvalita, solidnost a stále čerstvé maso z vlastního chovu a masné výrobky vlastní výroby, čímž se snažíme budovat trvalé  vztahy s obchodními partnery. Veškerý poražený dobytek je u nás zpracován a tudíž máme v  nabídce  plný sortiment vepřového a hovězího masa i drobů a  výřezů mas  v chlazené formě. Samozřejmostí je i možnost úpravy balení, gramáže, či technologie opracování, v návaznosti na přání zákazníka. Naší předností, kterou je třeba vyzdvihnout, je ta skutečnost, že svoje produkty pravidelně rozvážíme dle pravidelných linek až přímo k zákazníkům, dle místa určení v předem dohodnuté době. Jsme schopni také individuální požadavky řešit okamžitě, popřípadě operativně reagovat. Všechny výrobní činnosti zabezpečují výrobu zdravotně nezávadných výrobků s vysokou kvalitou, dohodnutými znaky a parametry. Systém řízení jakosti v souladu s mezinárodními předpisy HACCP zajišťuje trvalé zlepšování všech činností, procesů a parametrů výrobků  současně.